ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวการะเกด โกสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพป.ปทุมธานี เขต 1
2นางโชติกา ศรีหาตาคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีโรงเรียนห้วยทราย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
3นางสาวปฏิมา ปาลศรีดอนพุดวิทยาโรงเรียนหัวหินวิทยาคม สพม. 10