ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศิริโสภา นิธิธนิโยปกรณ์คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีถึงแก่กรรม 
2นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอปทุมวิไลร.ร.เมืองคง สพม.31